Aktualności
Otwarcie sali plastyczno-ogrodniczej.

Z dniem 1 września zostaje w naszym ośrodku otworzona nowa pracownia: plastyczno- ogrodnicza. Uczestnicy tej sali zapoznają się z różnymi technikami malarskimi, plastycznymi, wykonują samodzielnie i pod kierunkiem instruktora prace plastyczne, wykorzystując różne narzędzia i materiały, kształtują poczucie estetyki, wrażliwości, harmonii i piękna. Wykorzystują te umiejętności do tworzenia kompozycji kwiatowych, planowania elementów ogrodu i przestrzeni wokół budynku. Wykonują czynności związane z utrzymaniem porządku – przycinanie, koszenie, odchwaszczanie i zagospodarowaniem ogrodu: sianie, sadzenie, przesadzanie, dbanie o estetykę. Ważnym elementem jest hortiterapia i relaksacja w ogrodzie służąca całej społeczności ŚDS.

Monika Fabisiak