Aktualności
KONKURS KARAOKE W OSTRÓDZIE

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie wzięli udział w niezwykłej imprezie muzycznej w Amfiteatrze w Ostródzie. Pan Wojciec Winnicki i pan Andzrej Dzieniszewski pod kierunkiem terapeutki pani Ewy Jankowskiej na Konkursie Karaoke środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko- mazurskiego wyśpiewali wyróżnienie. Konkurs pod patronatem burmistrza Ostródy zorganizował Śds „Bratek” w Ostródzie.

Monika Fabisiak