Aktualności
KONKURS KARAOKE W OSTRÓDZIE
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie wzięli udział w niezwykłej imprezie muzycznej w Amfiteatrze w Ostródzie. Pan Wojciec Winnicki i pan Andzrej Dzieniszewski pod kierunkiem terapeutki pani Ewy Jankowskiej na Konkursie Karaoke środowiskowych domów samopomocy województwa warmińsko- mazurskiego wyśpiewali wyróżnienie. Konkurs pod patronatem burmistrza Ostródy zorganizował Śds „Bratek” w Ostródzie. <div class="fb-like" data-href="http://sdslukta.pl/?p=10578" data-send="false" data-layout="standard" [...]